Rekonstrukce R 110 kV a T 110 kV trakční měnírny Pečky

Číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/10.0195
Místo realizace: Středočeský kraj
Přesné místo realizace: Pečky
Koridor: 1, 3
Datum zahájení projektu: 23. leden 2012
Datum ukončení projektu: 30. červenec 2014
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 308 158 000 Kč
Schválený příspěvek EU: 192 282 530 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: SŽDC, s.o., Stavební správa západ
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: SUDOP Praha a.s. - HIP Ing. Miroslav Nezkusil
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: SUDOP Praha a.s.
Datum schválení projektu: 25. listopad 2010
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC