Rekonstrukce R 110 kV a T 110 kV trakční měnírny Pečky

Trakční měnírna a rozvodna 110 kV byla vybudována roku 1957. Tvoří důležitý napájecí bod pro I. tranzitní železniční koridor (v úseku Rostoklaty - Kolín), pro odbočnou trať Poříčany - Nymburk i pro cizí subjekty (Výzkumný ústav železniční) na základě udělených licencí SŽDC na distribuci a obchod s elektřinou. Původně instalovaná technologická zařízení jsou nevyhovující a ohrožují bezpečnost a spolehlivost železničního provozu. Tato zařízení nelze v současné době udržovat v plně funkčním stavu vzhledem k jejich morální a fyzické zastaralosti.V roce 1998 byl pro zachování provozuschopnosti částečně rekonstruován kobkový rozvaděč 3 kV.

Realizace projektu je v souladu s cílem prioritní osy 1 zajištění technických a provozních výkonnostních parametrů potřebných pro poskytování požadované úrovně služeb zákazníkům tratí v síti TEN-T.

Cílem je tedy uvedení technologického zařízení trakční měnírny do technického stavu, který bude zajišťovat parametry vyžadované současnou legislativou, minimalizaci nároků na údržbu a bezpečnost a plynulost železniční dopravy.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC