Optimalizace trati Planá u M.L. (mimo) – Cheb (mimo)

Číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/08.0076
Místo realizace: Karlovarský kraj, Plzeňský kraj
Koridor: 3
Datum zahájení projektu: 1. listopad 2007
Datum ukončení projektu: 31. prosinec 2010
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Schválený příspěvek EU: 116 710 460 €
Celkové schválené náklady projektu: 5 139 448 160 Kč
Schválený příspěvek EU: 2 858 355 874 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Zhotovitel: Sdružení SSV
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: SUDOP Praha, a.s., Ing. Miloš Krameš
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: SUDOP Praha, a.s.
Datum schválení projektu: 13. září 2010
Projekt schválil/(a): Evropská komise
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC