Optimalizace trati Planá u M.L. (mimo) – Cheb (mimo)

Předmětem projektu je Optimalizace trati Planá u M.L. (mimo) - Cheb (mimo). Realizací tohoto projektu se přispěje k dosažení globálního cíle prioritní osy 1, což je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T a v souladu s tímto cílem se přispěje k zvýšení dopravní dostupnosti. Současně s přispěním k dosažení globálního cíle je realizací tohoto projektu zajištěno i plnění specifických cílů prioritní osy, což je modernizace a rozvoj železničních tratí na sítě TEN-T včetně železničních uzlů. Realizací projektu by mělo být dosaženo třídy zatížení D4 UIC; dosažení prostorové průchodnosti trati pro ložnou míru UIC GC; zvýšení jízdní rychlosti do 150 km/h pro vozidla s naklápěcí technikou, do 120 km/h pro klasické soupravy. Ve stavbě dochází k přestavbě kolejiště železničních stanic Chodová Planá, Mariánské Lázně, Valy u Mariánských Lázní, Lázně Kynžvart, Dolní Žandov a Lipová u Chebu včetně řešení nových nástupišť s mimoúrovňovým bezbarierovým řístupem, novými přístřešky, informačním systémem a podobně. Realizací uvedených stavebních opatření dojde k zpřístupnění železniční dopravy osobám se sníženou schopností pohybu a orientace a má i pozitivní vliv na kulturu cestování. Součástí stavby jsou i opatření na minimalizaci negativních dopadů železničního provozu na okolí - jedná se o protihluková opatření formou protihlukových stěn a individuálních opatření na objektech.

Cíle projektu optimalizace trati Planá u M.L. (mimo) – Cheb (mimo):
- dosažení třídy zatížení D4 UIC
- dosažení prostorové průchodnosti trati pro průjezdný průřez a ložnou míru UIC GC
- zvýšení jízdní rychlosti do 150 km/h pro vozidla s naklápěcí technikou, do 120 km/h pro klasické soupravy
- přestavba kolejiště železniční stanice Chodová Planá, Mariánské Lázně, Lázně Kynžvart, Dolní Žandov a Lipová u Chebu (ostrovní nástupiště s podchodem)
-lokálně výrazné zlepšení směrových poměrů

Realizací projektu bude celý úsek trati splňovat parametry uvedené v dohodách AGC a AGTC.

S výjimkou některých nedávno modernizovaných ostatních úseků (jedná se o úseky Plzeň – Stříbro, které jsou právě v realizaci) je stav tohoto železničního koridoru špatný. Opotřebení trati a infrastruktury již způsobilo značné omezení rychlosti. Řízení vlaků a komunikační vybavení je zastaralé a nákladné na údržbu v provozních podmínkách.
Hlavním problémem všech nemodernizovaných a neoptimalizovaných úseků koridorů jsou špatné technické a provozní podmínky, jízdní rychlost a bezpečnost provozu, jakož i samotné požadavky na železniční dopravu.

Optimalizace železniční trati přinese výrazné zlepšení kultury cestování. Toto se týká jak vlastní plynulosti jízdy, tak odbavování cestujících ve stanicích a zastávkách. Informační systém, zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zajištění spolehlivosti provozu a zkrácení jízdních dob bude mít za důsledek zvýšení počtu cestujících a tržeb jak z osobní tak i nákladní přepravy.
Moderní elektronická zabezpečovací a sdělovací zařízení nahradí dnešní zastaralá mechanická zařízení. Omezení vlivu lidského činitele výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu.
Technické řešení umožní řízení železničního provozu dálkově z dispečerského stanoviště. Výrazně se sníží počet provozních zaměstnanců, což se projeví na snížení provozních nákladů.
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC