Optimalizace trati Planá u M.L. (mimo) – Cheb (mimo)

Slavnostní ukončení projektu proběhlo dne 20. 5. 2011 v Mariánských Lázních.

07-12 2010
8. 7. 2010 byla ukončena nepřetržitá výluka v úseku Mariánské Lázně – Lipová u Chebu. V celém úseku byly dokončeny práce v rozsahu umožňující provozování železniční dopravy. Dále probíhaly práce na následné úpravě GPK, krátkodobé výluky pro drobné dokončovací práce. Byly kompletně dokončeny všechny objekty, probíhalo odstraňování vad a nedodělků a prověřovány všechny projektované parametry, které nebylo možné prověřit v průběhu nepřetržité výluky.

01-06 2010
Od 8. 3. 2010 do 8. 7. 2010 probíhala nepřetržitá výluka mezi stanicemi Mariánské Lázně a Lipová u Chebu. Za 123 dnů bylo zrekonstruováno 12 679 m traťové koleje, 3 412 m staničních kolejí, vloženo bylo 13 výhybek, zrekonstruováno 16 mostů a 17 propustků.

Pro zajištění stability zemního tělesa byly zřízeny jedna zárubní a jedna opěrná stěna v ŽST Dolní Žandov.

Byly zrekonstruovány a moderně zabezpečeny 2 železniční přejezdy. V celém rekonstruovaném úseku bylo nově vybudováno trakční vedení a v železničních stanicích a mezistaničních úsecích zhotoveno a aktivováno moderní zabezpečovací zařízení.

V žst. Lázně Kynžvart a Dolní Žandov byla vybudována nová ostrovní nástupiště s bezbariérovým přístupem pomocí nových podchodů. Na zastávce Salajna bylo zřízeno nové boční nástupiště s bezpečným přístupem od přejezdu Na ochranu proti hluku byly vybudovány 3 protihlukové stěny v délce 1045 m.

07-12 2009
2.7.2009 byla zahájena výluka kolejí č. 2 a 4 v žst. Mariánské Lázně a 3.8.2009 pak byla zahájena nepřetržitá výluka v celém úseku Planá u M.L. (mimo) – Lázně Kynžvart (mimo) včetně ŽST Mariánské Lázně. Výluky byly ukončeny 15.12.2009.

Během 134 dnů trvající výluky byl zrekonstruován železniční svršek a spodek, trakční vedení a vybudováno nové moderní zabezpečovací a sdělovací zařízení včetně zabezpečení 6ks železničních přejezdů, zrekonstruováno bylo 17 mostů, 18 propustků železničních a 1 silniční.

V železničních stanicích Chodová Planá, Mariánské Lázně a Valy u Mariánských Lázní byly vybudovány nové podchody a nástupiště s bezbariérovým přístupem pro cestující.
Pro snížení hlukového zatížení v okolí železnice bylo vybudováno cca 4 000 m protihlukových stěn.
 
Práce pokračovaly také na napájecí stanici Jindřichov, kde je po dobu rekonstrukce v provozu provizorní napáječ. Probíhaly stavební práce a zahájena byla montáž nové technologie.

do 30.6.2009
Byl dokončen byl mezistaniční úsek Lipová u Chebu - Cheb, včetně zastávek Všeboř a Stebnice a žst. Lipová u Chebu. Proběhla rekonstrukce železničního svršku a spodku, mostů, propustků a trakčního vedení. Postaveny byly nové protihlukové stěny, osvětlení stanic a zastávek, ohřevy výhybek, nová sdělovací a zabezpečovací zařízení. V žst. Lipová u Chebu byla nová budova spínací stanice osazena technologií a zprovozněna. V žst. Lipová byla zahájena výstavba vstupní rampy podchodu pro cestující, jejíž stavba byla z technologických důvodů přesunuta až do roku 2009.

V areálu TT Jindřichov se dokončovala stavba provozní budovy a stání trakčních transformátorů, zahájena byla montáž technologie.

V úseku Planá u M.L. (mimo) - Lázně Kynžvart bylo provedeno odlesnění, výstavba nových základů trakčního vedení a jejich osazení stožáry a provedeny přípravné práce. Zahájena byla výstavba technologických objektů v žst. Lázně Kynžvart a Valy.

V žst. Mariánské Lázně bylo vybudováno provizorní nástupiště pro cestující, položena část kabelovodu, zdemontovány přístřešky pro cestující a zahájena montáž technologie zabezpečovacího zařízení.


 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC