Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK

Náplní stavby je řešení západní části uzlu od osobního nádraží žst. Plzeň hl.n. po západní zhlaví stávající žst Plzeň Jižní předměstí, včetně nového přemostění řeky Radbuzy, Prokopovy ulice, Vejprnického potoka a Vejprnické ulice. Je řešeno napojení na již realizovanou koridorovou stavbu „Optimalizace trati Plzeň – Stříbro“.  Stavba rovněž vytváří podmínky pro napojení připravované vysokorychlostní tratě ve směru na Domažlice. Obě jmenované tratě budou v cílovém stavu vycházet z uzlu jako dvojkolejné.  V návaznosti na tuto základní představu jsou náplní stavby především kolejové úpravy, výstavba nástupišť ve stávající žst. Plzeň Jižní předměstí, včetně bezbariérových přístupů a rovněž podchody v žst. Plzeň hl.n.. Provedeny budou úpravy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení s ohledem na výhledový stav kolejiště, pokládka nových sdělovacích kabelů, výstavba kabelovodu v žst. Plzeň Jižní předměstí, výstavba trakčního vedení,  protihluková opatření apod.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC