Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 trati Plzeň - Žatec (Třemošná)

Přípravná dokumentace řeší rekonstrukci železničního svršku a spodku včetně vybraných umělých objektů

(mostů, propustků), rekonstrukci přejezdů, ochranu kabelových vedení v nezbytném rozsahu a úpravu

zabezpečovacího zařízení.

V rekonstruovaném mezistaničním úseku Plzeň - Třemošná u Plzně se nacházejí 4 úrovňové přejezdy, 10

propustků a 2 mosty.

 

Stavba "Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 Plzeň - Žatec (Třemošná)" se nachází na jednokolejné

neelektrizované celostátní trati TÚ 0501 Plzeň - Mladotice, DÚ 02 žst. Plzeň hl.n.-seř.n. - Třemošná u Plzně.

Traťová rychlost je 70km/h. V novém stavu je stavba ve všech ohledech (směrové a výškové řešení, mostní

objekty, přejezdy, zabezpečovací zařízení) řešena pro rychlost 80km/h (RP2).

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.Tato stavba má za cíl dosáhnout takových technických a provozních

parametrů, aby technický stav zařízení dráhy, zejména železničního svršku a objektů železničního spodku,

umožňoval bezpečnou jízdu stanovenou traťovou rychlostí a byla zajištěna bezpečnost dopravy.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC