Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 trati Plzeň - Žatec (Třemošná)

Stavba řešila rekonstrukci nevyhovujícího stavu železničního spodku a svršku vč. jeho odvodnění na jednokolejné celostátní železniční trati Plzeň hl.n. – Žatec západ v km 3,730 – 8,175 v mezistaničním úseku Plzeň hl.n.-seř.n. – Třemošná u Plzně. V souvislosti s rekonstrukcí železničního svršku byly rovněž provedeny stavební úpravy objektů umělých staveb ( mostů a propustků).

Realizací stavby je umožněno v úseku zvýšení traťové rychlosti ze stávající 70 km/h na návrhovou 80 km/h pro všechny typy vlakových souprav (pro nedostatek převýšení V130 = 85 km/h). V návaznosti na zvýšení traťové rychlosti bylo provedeno prodloužení přibližovacích úseků přejezdů, na rekonstrukci žel. svršku navazuje provedení náhrady stávajících kolejových obvodů počítači náprav. Pro zvýšení bezpečnosti došlo u přejezdu v km 5,994 ke změně zabezpečovacího zařízení z PZS na přejezd se závorami.

V rámci stavby provedena rekonstrukce dvou železničních mostů. Most v km 4,769 byl zrekonstruován z důvodu odstranění složených oblouků a optimalizace GPK pro zvýšení traťové rychlosti. Stavbou současně došlo ke zvětšení dopravního prostoru pod mostem úpravou šířky a podjezdné výšky. Most v km 6,013 a sedm propustků je rekonstruováno kompletně.

Kapacitní údaje stavby:

Průjezdný profil                                                                 Z-GC

Traťová rychlost                                                                80 km/h

Délka rekonstrukce železničního svršku                           4 445 m

Rekonstrukce přejezdových konstrukcí                                   4 ks

Rekonstrukce mostů                                                                 2 ks                                                        

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC