Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví

Číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/13.0324
Datum zahájení projektu: 27. březen 2014
Datum ukončení projektu: 31. prosinec 2015
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 1 347 036 918 Kč
Schválený příspěvek EU: 852 429 952 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 13. prosinec 2016
Projekt schválil/(a): Evropská komise
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC