Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví

Stavba je prostorově vymezena úpravou kolejí v rozsahu:

- pražské zhlaví osobního nádraží včetně navázání na připravovanou stavbu Rokycany - Plzeň

- českobudějovické zhlaví osobního nádraží

- severní a střední část kolejiště osobního nádraží včetně ostrovních nástupišť 1-4

- celé kolejiště Lobzy

- propojení kolejiště Lobzy se seřaďovacím nádražím a prostor centrálního stavědla

- chebské zhlaví seřaďovacího nádraží a průjezd seřaďovacím nádražím ve směru na Žatec

V hlavních kolejích bude použit svršek UIC 60, v ostatních kolejích svršek S49. V manipulačních kolejích se

maximálně využije výzisku v rámci stavby. Nástupiště č. 1 a 4 budou zcela nová, nástupiště č. 2 a 3 budou

upravena ve stávající poloze, všechna s výškou 550 mm nad temenem kolejnice. Přístupy na nástupiště jsou

navrženy zásadně mimoúrovňové. Nástupiště i přístupy na ně budou vybaveny prvky pro pohyb osob s omezenou

schopností pohybu a orientace.

Nová dvoupodlažní budova centrálního stavědla bude situována v prostoru trianglu. Funkční využití je výhradně

pro umístění technologických zařízení a obsluhující personál. Rekonstruováno bude stávající zastřešení nástupišť

č. 2 a 3 a realizováno zastřešení nového ostrovního nástupiště č. 1 a 4. V rámci stavby bude zároveň odstraněna

řada objektů, které její realizací ztratí své využití.

Nový východní podchod zajistí krátký přístup nejen mezi jednotlivými nástupišti stanice, ale rovněž do prostoru

budoucího autobusového terminálu v ul. Šumavská. Rekonstruován bude most Gambrinus přes ul. U Prazdroje.

Buduje se nové zabezpečovací zařízení 3. kategorie splňující podmínky interoperability, do kterého bude

postupně integrováno zabezpečení celého uzlu Plzeň. Zařízení včetně obsluhujícího personálu bude umístěno v

budově centrálního stavědla. Nové sdělovací zařízení integruje informační systém pro cestující, diagnostická

zařízení, protipožární signalizaci, kamerové systémy a přenosové systémy pro další nadstavby, např. dálkové řízení.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1 OPD, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti zkrácením jízdní doby, zatraktivnění železniční dopravy pro cestující a

zlepšení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC