Modernizace přejezdů na trati Pňovany - Bezdružice

U přejezdu P429 dojde k náhradě stávajících kolejových obvodů novými zabezpečovacími prvky - počítači náprav

se směrovými výstupy, které zajistí větší bezpečnost provozu pomocí překrytých počítacích úseků. Přejezd bude

osazen výstražníky s pozitivní signalizací a bude kryt z obou stran přejezdníky se základní návěstí "Otevřený

přejezd". V rámci stavby dojde k nahrazení stávajícího RD (reléového domku) novým betonovým RD včetně

náhrady stávající technologie novou. Kabelizace k novým zařízením bude provedena nová. rámci rekonstrukce

druhého přejezdu P439 v km 19,864 dojde k rekonstrukci přejezdového zabezpečovacího zařízení na stávajícím

železničním přejezdu, náhradě stávajících ventilových kolejových obvodů novými zabezpečovacími prvky -

počítači náprav se směrovými výstupy, které zajistí větší bezpečnost provozu pomocí překrytých počítacích

úseků. Současně dojde k osazení čtyřmi novými výstražníky bez závor s pozitivní signalizací. Přejezd bude kryt z

obou stran přejezdníky se základní návěstí "Otevřený přejezd". V rámci náhrady stávajících ventilových kolejových

obvodů dojde také k náhradě technologie PZZ v RD (reléovém domku) za novější a modernější zařízení.

Kabelizace k novým zařízením bude provedena nová.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, což je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, dojde realizací

projektu ke zvýšení bezpečnosti na uvedených železničních přejezdech. Zároveň také dojde ke zvýšení

bezpečnosti silniční dopravy a úspoře času cestujících na silniční síti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC