Modernizace západní části žst. Praha hl.n., 2. část, nást. I - IV

Projekt „Modernizace záp. č. Praha hl.n., 2.část, nást. I - IV“ se nachází v železniční stanici Praha Hlavní nádraží v prostoru 1. - 4. nástupiště a je jednou ze součástí projektu „Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice“ (dále jen „Nové spojení“). Ten byl rozdělen na tři samostatné stavby:
- Modernizace záp. části Praha hl.n., 1. část - mosty Seifertova – realizováno v roce 2002,
- Nové spojení, Praha hl.n., Masarykovo n. – Libeň, Vysočany, Holešovice –  v realizaci,
- Modernizace záp. č. Praha hl.n., 2.část, nást. I – IV.
„Nové spojení“ zlepšuje propojení TEN-T tras prioritního projektu č.22 na ose Praha – Linec a Břeclav – Norimberk. Cílem projektu je výstavba spolehlivého železničního spojení, které odstraní kapacitní problémy a propojí několik transevropských hlavních tratí.
Souhrnně je možno uvést, že z hlediska životnosti i stavu zařízení je současný stav téměř všech zařízení na území, kde se má projekt „Modernizace záp. č. Praha hl.n., 2.část, nást. I – IV“ realizovat, na hranici své životnosti nebo morálně zastaralý (kromě severního podchodu pro pěší). Do r.2020 bude nutná výměna trakčního vedení, většiny zařízení silnoproudu, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, informačního systému a podstatné části železničního svršku a spodku.
Cílem projektu je úplná rekonstrukce stavebního a technologického zařízení pro osobní železniční dopravu v železniční stanici Praha Hlavní nádraží v prostoru 1. - 4. nástupiště. Stavba obsahuje i dokončení modernizace podchodů pro cestující pro 1. – 4. nástupiště a zavazadlové tunely v návaznosti na řešení úprav Fantovy budovy v rámci stavby ČD „Rekonstrukce ŽST Praha hl.n.“. Společně s přestavbou (rozšířením) podchodů bude upravena i konfigurace kolejiště a nástupišť pod nádražní halou. Zvýšením nástupních hran nástupišť na požadovaných 550 mm nad TK budou ulehčeny výstupy a nástupy cestujících do vlakových souprav. Zlepšen bude i komfort přístupu a výstupu na nástupiště z podchodů, schodiště budou doplněny pohyblivými eskalátory a výtahy pro osoby se sníženou pohyblivostí. Dojde i k celkové rekonstrukci zabezpečovacího zařízení pro vyšší spolehlivost a bezpečnost železniční dopravy. Zcela nově bude vybudován informační systém pro cestující i vybavení nástupišť drobnou architekturou.
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC