Modernizace západní části žst. Praha hl.n., 2. část, nást. I - IV

Staniční zabezpečovací zařízení :

3. kategorie, elektronické provedení (elektronické stavědlo, které dle evropské normy EN 50 129 odpovídá požadavkům pro zařízení dle Safety Integrity Level (SIL) level 4.

Zabezpečovací a sdělovací zařízení bude připraveno pro pozdější montáž jednotné evropské technologické nadstavby (European Rail Traffic Management System - ERTMS), čímž budou zajištěny podmínky pro dosažení plné interoperability v železniční dopravě - viz příloha B III Část B.4.. Přípravná dokumentace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení je kompatibilní s ETCS 2.

Rekonstrukce kolejí 
 materiálem S 49 km 4,163

Rekonstrukce výhybek materiálem S49
 jednoduchá v. j. 6
 křižovatková v. j. 1 

Rekonstrukce nástupišť tři ostrovní, jedno vnější, dvě jazyková
 jazyková m (hrana) 79/101 (1a.) + 86/86 (1b.)
 ostrovní m (hrana) 3 × 418/418 m (2.,3.,4.)
 vnější  m (hrana) 332 m

Mostní objekty
 rekonstrukce podchodů objektů  2 + 1 (bez nové NK),
 nový zavazadlový podchod objektů  1

Výtahy a eskalátory 
  výtahy pro cestující  4
 nákladní výtahy  4
 eskalátory pro cestující 24

Pozemní stavby
 nové přístřešky pro cest. m2 5 450
 stanoviště výpravčího m2 72
 reko. prostorů trafostanic objektů   2

Úprava zabezpečovacího zařízení
 souborů  1 (elektronické stavědlo)

TV a silnoproud 
  Rekonstrukce trafostanic objektů  2
 Elektrický ohřev výhybek v. j.  43

Stavba byla prověřena z hlediska interoperability notifikovanou osobou (Výzkumný ústav železniční) a získala Osvědčení o souladu návrhu stavby s technickými požadavky na interoperabilitu pro subsystémy řízení a zabezpečení (CCS), energie (ENE) a infrastruktura (INS)
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC