Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.

Návrh architektonického řešení stavby zahrnuje konstrukci ocelové obloukové haly nad kolejištěm a nástupišti 1, 2, 3, 4.

Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty je následující:

Provozní soubory:

PS 01 Demontáž a montáž sdělovacího zařízení a rozvodů pro rekonstrukci nástupištní haly

PS 02 Zabezpečovací zařízení, provizorní stavy

Stavební objekty:

SO 02 Demontáž a montáž silnoproudého zařízení a rozvodů pro rekonstrukci nástupištní haly

SO 03 Demontáž a montáž TV pro rekonstrukci nástupištní haly

SO 04 Rekonstrukce nástupištní haly

SO 05 Ukolejnění kovových konstrukcí

Stavba bude realizována v několika etapách v různých částech haly, etapy jsou si vzájemně velice podobné, v

každé etapě dojde k čerpání všech SO a PS.

Předpokládaný termín realizace stavby je v rozmezí 11/2014 - 12/2017. Část nákladů způsobilých pro OPD 1

bude financována z finanční alokace OPD 1, zbývající způsobilé náklady budou financovány z finanční alokace

pro OPD 2 (2014-2020).

 

Stavba představuje dlouhodobý hmotný majetek a klade si za cíl uchovat jeho původní funkci a zvýšit jeho

estetické a užitné hodnoty. Návrh architektonického řešení stavby Rekonstrukce zastřešení nástupiště I.-IV. žst.

Praha hl. n. byl zpracován na základě podkladů z předchozího projektu Modernizace západní části Praha hlavní

nádraží, 2. část, nástupiště I-IV. Základní myšlenkou je vytvoření moderní jednotné architektonické koncepce,

která by dala výsledný společný architektonický rámec celému rozsáhlému areálu pražského hlavního nádraží.

Tento projekt si klade za cíl kompletní rekonstrukci historické haly. Tím dojde ke zlepšení kvality cestování na tak

exponovaném místě jaké bezesporu Hlavní nádraží v Praze je.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC