Vybudování žel. zastávky Praha - Kačerov

Základní náplní stavby je vybudování nové železniční zastávky Praha-Kačerov s nástupištěm délky 150 m s přímým napojením přístupu na podchod pod ulicí Michelská patřící k objektu metra Kačerov s umožněním přestupu na metro trasy C a napojením přístupu do úrovně ulice Michelská s umožněním přímého přestupu na autobusové linky. Nová zastávka bude vybavená betonovým přístřeškem pro cestující, s dostatečnou kapacitou dle provozu trati, dále pak informačním a orientačním systémem pro cestující spočívající v osazení rozhlasového zařízení, informačních a orientačních tabulí pro cestující a přípravou pro osazení dvou označovačů jízdenek.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Stavba příznivě ovlivňuje napojení na stávající infrastrukturu oblasti. Hlavním cílem stavby je vytvoření přestupného bodu mezi železnicí a MHD hlavního města Prahy, prioritně trasou metra C. Stavba zaručuje bezpečnost a kvalitu pohybu obyvatel v místě nové železniční zastávky a zároveň umožňuje bezbariérový výstup z podchodu do úrovně ulice Michelská v oblasti železniční trati a respektuje požadavky na pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC