Vybudování žel. zastávky Praha - Kačerov

Stavba „Vybudování žel. zastávky Praha Kačerov“ se nachází v km 3,350 – 3,500 železniční trati 1713 Praha Vršovice – Praha Krč (Praha Vršovice os.n. – Vrané n.Vlt), územně v katastru Michle. Stavba je situována převážně na stávajících pozemcích dráhy. V části napojení nového přístupového chodníku stavba zasahuje do objektů ve vlastnictví Dopravního podniku hl.m. Prahy, dále pak v místě předpokládaného zařízení staveniště do pozemků hlavního města Prahy.

Základní náplní stavby bylo vybudování nové železniční zastávky Praha – Kačerov s nástupištěm délky 150 m a s napojením na podchod pod ulicí Michelská, patřící k objektu metra Kačerov. Zastávka tímto zabezpečila přímou vazbu na MHD hl.m. Prahy a to na autobusové linky a metro. Bezbariérový výstup z podchodu do úrovně ulice Michelská byl zajištěn odbočným chodníkem, který je taktéž součástí stavby.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC