Rekonstrukce mostu v km 67,615 trati Praha - Turnov

V rámci rekonstrukce mostu dojde k uložení nové koleje a jejímu vyrovnání do osy mostu. Stávající zábradlí bude

vyměněno dle normových hodnot, bude provedena izolace celého objektu sestávající se z nové hydroizolace a

odvodňovacího systému, jež zamezí vnikání vody do konstrukce a prodlouží životnost mostu. Kamenné zdivo

bude zpevněno včetně nezbytného lokálního přezdění ve spodní části stavby, zároveň bude provedena sanace

betonových ploch kleneb. Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku, je nezbytné zachovat v původním

tvaru bez zásadních pohledových změn.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. V rámci této stavby bude zkrácena jízdní doba odstraněním trvalého

omezení rychlosti 50 km/h na původní traťovou rychlosti 90 km/h. Na mostě bude zajištěna normová prostorová

průchodnost (volný mostní průřez 2,5) a přechodnost.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC