Rekonstrukce mostu v km 67,615 trati Praha - Turnov

Od počátku realizace do 30.6.2016

Dne 18.5.2015 začaly stavební práce. Proběhla sanace železobetonové nosné konstrukce a kamenné spodní stavby v poli 1, 2 a 3 a na mostovce. Proběhla nepřetržitá výluka traťové koleje kdy došlok rekonstrukci úložných prahů, výrobě a montáži ložisek a k  rekonstrukci odvodnění mostovky. Došlo k výměně zábradlí a rekonstrukci spodní části odvodnění mostovky. Objekt žel. svršku a přeložky kabelů byl zcela dokončen. Byly odstraněny nedodělky, proběhly  terénní úpravy ploch a vyklízení staveniště. 7. 3.2016 byla  stavba  ukončena konečnou přejímkou díla.  Kolaudace proběhla 28.6. 2016.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC