Zajištění stability náspu v km 75,000 - 75,450 trati Praha - Turnov

Dne 3. 9. 2015 bylo předáno staveniště a postupně byly zahájeny stavební činnosti. Nepřetržitá výluka v délce 55 dní byla zahájena 19. 9. 2015. Ve výluce proběhlo snesení části kolejí a postupné odtěžování železničního tělesa. Dále proběhla překládka kabelů. Po provedení prací na železničním spodku se realizovala vyztužená konstrukce náspu, byl navezen kolejový štěrk a položeny koleje. Dne 20. 11. 2015 uvedl Drážní úřad dílo do zkušebního provozu.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC