Revitalizace trati Praha - Vrané nad Vltavou - Čerčany

Předmětem záměru je revitalizace vybraných úseků regionální železniční trati č. 210 Praha - Vrané nad Vltavou -

Čerčany. Stavba je situována v úsecích Týnec - Jílové u Prahy, Jílové u Prahy - Davle, Davle - odb. Skochovice,

Vrané n. V. - Praha Zbraslav, Praha Zbraslav - Praha Braník. Stavba zahrnuje úpravy železničního svršku,

výměnu kolejového roštu, reprofilaci odvodňovacích příkopů, sanaci kolejového lože, sanaci vybraných propustků

v úsecích s upravovaným železničním svrškem, výměnu nevyhovujících konstrukcí železničních přejezdů a

osvětlení ve vybraných zastávkách. Provedena bude taktéž rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího

zařízení, u kterého dojde k náhradě současného zařízení novou technologií (3. kategorie) umožňující dálkové

řízení dopravy. V železničních stanicích Praha - Braník, Davle, Jílové u Prahy a Týnec nad Sázavou dojde k

výměně několika výhybek, obnově železničního svršku i spodku včetně nástupišť. V železniční stanici Měchenice

bude provedena výměna stávající výhybky. Zastávka Luka pod Medníkem projde obnovou kolejí a nástupišť.

Dojde též k rekonstrukci stávajících objektů, které budou využity pro umístění nových technologických zařízení.

Revitalizace železniční trati bude probíhat na drážních pozemcích - ŽST Praha Braník, ŽST Davle, zastávka Luka

pod Medníkem, ŽST Jílové u Prahy a ŽST Týnec nad Sázavou v celkové délce trati 3,096 km. Podél trati je

navržena souvislá kabelizace pro sdělovací zařízení. Kabely budou uloženy 3 m od osy koleje na pozemku

investora SŽDC.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

 

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC