Rekonstrukce přejezdu v km 193,244 trati Chomutov - Cheb

V km 193,244 dojde k náhradě stávajícího světelného zabezpečovacího zařízení za nové modernější elektronické

přejezdové zabezpečovací zařízení s pozitivní signalizací typu PZS 3ZBI dle ČSN 34 2650 ed.2 (vybavené

pozitivní signalizací se záznamovým zařízením s dálkovým přístupem). Pro spolupůsobení jízdy železničních

vozidel budou využity stávající kolejové obvody. V rámci stavby dojde k výměně 2ks stávajících výstražníků s

poloviční závorou za 2ks nových výstražníků s poloviční závorou, k výstavbě 1ks nového výstražníku

jednoduchého bez závory, 1ks nového výstražníku dvojitého bez závor a jednoho reléového domku RD PZS.

Stavba jako celek zároveň řeší realizaci nové elektrické přípojky pro nový RD PZS.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC