Rekonstrukce přejezdu v km 118,051 trati Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou

Přejezd v km 118,051 se nachází na jednokolejné trati Trutnov hl. n. - Chlumec nad Cidlinou. Sousedními

dopravnami jsou žst. Trutnov hl. n. a žst. Pilníkov. Přejezd je v současné době zabezpečen přejezdovým

zařízením typu SSSR s polovičními závorami, vybudovaným v roce 1963, kategorie PZS 3ZBI. Stávající

přejezdové zařízení je již zastaralé, údržba a zajištění provozuschopného stavu jsou obtížné. Přejezdová

konstrukce je v havarijním stavu a její životnost končí.

 

Stávající přejezdové zařízení bude nahrazeno novým reléovým světelným přejezdovým zabezpečovacím

zařízením s elektronickými doplňky dle ČSN 34 2650 ed.2., tj. s polovičními závorami. Kontrola bude zřízena v žst.

Pilníkov. Pro detekci železničního vozidla bude použitý nezávislý systém na kolejovém šuntu - počítače náprav.

Zařízení bude vybaveno varovným zařízením pro zrakově postižené a záznamovým zařízením. Technologie bude

umístěna v reléovém domku. Náhradním zdrojem bude bezúdržbová baterie Ni-Cd. Dále bude vybudována nová

přejezdová konstrukce, v souvislosti s tím bude provedená oprava v potřebné délce a to - rekonstrukce

železničního spodku - úprava zemní pláně, včetně zesílení konstrukce pražcového podloží, opravy odvodnění,

rekonstrukce železničního svršku - kolejnice tvaru S49 na betonových pražcích SB8, bezstyková kolej,

rekonstrukce přejezdové konstrukce - zřízení přejezdové konstrukce s pryžovým krytem, včetně úprava povrchu

potřebné délky přilehlých komunikací.

Přípojka nn a úprava osvětlení - bude vybudována nová přípojka sloužící k napájení PZS a osvětlení zastávky

Vlčice.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Účelem stavby je také zvýšení bezpečnosti železničního a silničního

provozu, zejména zvýšení bezpečnosti na uvedeném železničním přejezdu, zvýšená spolehlivost zařízení

železniční dopravní cesty s omezením vlivu lidského činitele a centralizací zabezpečovacího zařízení. Stavba

přispěje k plynulosti železničního a silničního provozu.

 

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC