Modernizace přejezdů na trati Č. Velenice - Veselí n. L.

Stavba jako jeden celek řeší výstavbu deseti nových přejezdových světelných zabezpečovacích zařízení místo

stávajících přejezdových zařízení.

Přípojka NN

Pro nové přejezdové zařízení světelné bude vybudována elektrická přípojka. Pro přejezdy v km 11,343; 9,530;

10,368 a 10,910 je požadovaný příkon přípojky 8 kW.Pro přejezdy v km 13,737 je požadovaný příkon 3 kW a pro

přejezdy v km 15,126; 15,782; 15,942 a 16,248 je požadovaný příkon 5 kW.

Demolice strážního domku

Zděný objekt v obvodu ŽST Dvory, který je v majetku SŽDC s.o., bude v souladu se zadáním stavby zdemolován

a materiál odvezen na skládku. Dále bude provedena rekonstrukce stávajících návěstidel označených L, PřL

včetně výměny předvěstních a vzdálenostních upozorňovadel.

Úpravy staničního zabezpečovacího zařízení ŽST Suchdol nad Lužnicí

V rámci stavby bude odjezdové mechanické návěstidlo nahrazeno novým světelným návěstidlem. Vnitřní výstroj

návěstidla bude umístěna v novém reléovém domku u přejezdu v km 16,248.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, jímž je zlepšení železniční dopravy mimo sít TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti zkrácením jízdní doby, zatraktivnění železniční dopravy pro cestující.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC