Rekonstrukce žst. Přerov, 1.stavba

Číslo projektu: CZ.1.01/1.1.00/10.0180
Místo realizace: Olomoucký kraj
Přesné místo realizace: Přerov, Horní Moštěnice
Koridor: 2
Datum zahájení projektu: 10. září 2009
Datum ukončení projektu: 31. srpen 2015
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Schválený příspěvek EU: 128 215 228 €
Celkové schválené náklady projektu: 4 920 744 421 Kč
Schválený příspěvek EU: 2 935 231 225 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Zhotovitel: Sdružení Přerov "OHL ŽS a.s; EUROVIA CS, a.s.; AŽD Praha s.r.o.)
Datum schválení projektu: 13. prosinec 2011
Projekt schválil/(a): Evropská komise
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC