Rekonstrukce žst. Přerov, 1.stavba

07-12/2013

Z větší části byly ukončeny stavební práce. Bylo zahájeno přezkušování zabezpečovacího a sdělovacího zabezpečení, zprovoznění tohoto zařízení proběhlo 1.11.2013. Proběhla rychlá pantografická zkouška, byly odstraněny drobné poruchy na trakčním vedení a od 20.12.2013 bylo dosaženo projektovaných parametrů. Byla zahájena výměna oken na základě provedených hlukových měření. Všechny stavební objekty a provozní soubory jsou ukončeny a ve zkušebním provozu.

 

07-12/2012
Proběhla nepřetržitá výluka staničních kolejí č.2,4a,4b,6 a byla provedena pokládka výhybek. Výhybky byly zapojeny do provizorního zabezpečovacího zařízení. Nad touto části kolejiště bylo uvedeno do provozu nové trakční vedení. Realizovala se výstavba 2. nástupiště včetně zastřešení. Probíhala rekonstrukce starého podchodu. Nový podchod byl dokončen celý, včetně výtahů.

Most přes řeku Bečvu- byla zprovozněna část mostu pro kolej č.1 a 2 směr Prosenice (Bohumín).

01-06/2012
Proběhly práce na trolejovém vedení a kolejišti na mostě přes Bečvu ve směru na žst. Dluhonice. Zároveň probíhala instalace provizorního zabezpečovacího zařízení. V průběhu výluk došlo k výstavbě nástupiště č. 3. Mimo dlouhodobé výluky probíhaly práce na úpravách trakčního vedení, pokládky kabelů pro sdělovací a zabezpečovací zařízení a silnoproud. Průběžně se prováděla montáž definitivního zabezpečovacího zařízení.

07-12/2011
27.5.2011-16.9.2011 proběhla nepřetržitá výluka, ve které se realizovalo zastřešení ostrovních nástupišť, práce na železničním mostě (Mádrův podchod), osvětlení podchodů a nástupišť, úpravy a připojení trakčního vedení, úpravy kolejového svršku a spodku.

Mimo nepřetržitou výluku probíhaly denní výluky převážně na montáži trakčního vedení, kabelizaci a montáži prvků zabezpečovacího zařízení, kabelizaci a montáži osvětlovacích věží a rozvoden nízkého napětí.

K 13.12.2011 byly ukončeny práce na Mádrově podjezdu (včetně osvětlení, čerpací stanice, úprava ploch a definitivní komunikace) a podjezd byl předán do užívání a provozu městu Přerov.

01-06/2011
V tomto období byly prováděny tyto práce:
- sanace žel.spodku, realizace žel. svršku od km 182,400 – 182,900 včetně výhybek
- kolejová spojka mezi provizorní výhybkou P14 do stávajícího kolejiště
- realizace části Mádrova podjezdu
- realizace trakčního vedení v tomto úseku
V denních výlukách byla ve sledovaném období provedená úprava trakčního vedení od mostu přes Bečvu směr Prosenice a Olomouc."

08-12 /2010
Byl realizován železniční spodek a svršek od km 182,400 po km 183,350. Byly realizovány koleje 3c/3ax (staré číslování/nové číslování), 305a/9x, 1/3x, 9ax, 5/7x, 13/15x, nástupiště 1A a výhybky 93x, 90x, 96x, 94, 70x, 65x, 61x, 58x, 53x. Byla zahájena rekonstrukce (1. etapa) Mádrova podjezdu v km 182,747 (SO 43-19-04). V tomto úseku bylo realizováno nové trakční vedení, provizorní zabezpečovací zařízení a kabelizace a kanalizace včetně lapolu (zachytávač ropných produktů). Probíhala realizace kabelovodu (SO 43-15-08).

07-08/2010
Byla realizována traťová kolej číslo 2 od km 179,880 po km 180,958 (Říkovice – Přerov). Jednalo se o práce na železničním spodku (SO 42-16-01), železničním svršku (SO 42-17-01), propustku v km 180,313 (SO 43-19-01), trakčním vedení (SO 42-01-01) a provizorním zabezpečovacím zařízení pro tuto kolej. Probíhala realizace kabelovodu (SO 43-15-08).
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC