Výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného včetně povrchu v km 1,424 (P6542) trati Prostějov - Chornice

Předmětem projektu je výstavba nového zabezpečovací zařízení přejezdů v km 1,424 a 1,053 regionální trati

Prostějov-Chornice. Stavba se nachází v intravilánu města Prostějova, v místě úrovňového křížení silnice II/366

na ulici Olomoucké s železniční tratí Prostějov Hl.n. - Kostelec na Hané, km 1,424 a v místě úrovňového křížení

místní komunikace na ulici Českobratrská v km 1,053. Změna způsobu zabezpečení přejezdu v km 1,424 souvisí

se změnou konfigurace křižovatky na ul. Olomoucké. Výstavba obou PZS bude probíhat současně.

 

Předmětem stavby je zabezpečení železničních přejezdů v km 1,424 a 1,053 regionální trati Prostějov - Chornice

přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Staniční přejezd v km 1,424 byl na základě Rozhodnutí Drážního úřadu

zabezpečen dle ČSN 34 2650 (Železniční zabezpečovací zařízení - Přejezdová zabezpečovací zařízení)

přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným kategorie PZS 3ZBI. Byl nově zabezpečen závorami a byla

nově provedena úprava železničního svršku a spodku a byla zřízena nová přejezdová konstrukce. Součástí tohoto

PZS (km 1,424) bylo doplnění samostatného přechodu (evidenční km 1,406). Traťový přejezd v km 1,053 byl na

základě Rozhodnutí Drážního úřadu zabezpečen dle ČSN 34 2650 (Železniční zabezpečovací zařízení -

Přejezdová zabezpečovací zařízení) přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným zařízením bez závor a

pozitivní signalizace kategorie PZS 3SNI.

 

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T.

Cílem projektu je především:

1. zvýšení bezpečnosti železničního provozu na přejezdech v km 1,424 a v km 1,053

2. zvýšení bezpečnosti při pohybu osob přes přejezdy v km 1,424 a v km 1,053

3. zvýšení bezpečnosti silniční dopravy na přejezdech v km 1,424 a v km 1,053

 

 

 

 

 

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC