Rekonstrukce PZS v km 15,200 v trati Ústí nad Labem západ - Bílina + úprava TZZ Ohníč - Úpořiny

Traťový úsek žst. Úpořiny - žst. Ohníč je součástí celostátní dvoukolejné železniční trati Ústí nad Labem západ -

Bílina (trať 504C) s trakcí 3kV, traťovou rychlostí 60 km/h a zábrzdnou vzdáleností 700 m. Stávající PZS v km

15,200 je z roku 1965 traťové zabezpečení je zařízení 1.kategorie - telefonické dorozumívání.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1 OPD, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.Cíle projektu zahrnují především zvýšení bezpečnosti silničního a

drážního provozu, tj. modernizaci přejezdového zabezpečovacího zařízení.

Stavba je stavbou zabezpečovacího zařízení. Vybuduje se jedno nové PZZ (přejezdové zabezpečovací zařízení),

které nahradí PZS z roku 1965 a nové TZZ (traťové zabezpečovací zařízení) 3.kategorie (bez hradla), které

nahradí zařízení 1.kategorie - telefonické dorozumívání, které je provizorně doplněno o závislost na volnosti trati.

PZS i TZZ bude pro spolupráci s vlakem využívat nové počítače náprav. TZZ bude ve vazbě do staničního

zabezpečovacího zařízení (SZZ) obou přilehlých železničních stanic. SZZ v obou stanicích bude upraveno pro

navázání TZZ.

V železniční stanici Úpořiny budou zřízeny nové indikační a ovládací prvky. V ovládacích stolech obou stanic

budou doplněny ovládací a indikační prvky. Bude provedena kabelizace v celém mezistaničním úseku v trase

současných kabelů.

 

Zdůvodněním projektu je v podstatě vybudování nového PZS plně splňující požadavky stanovené normou ČSN 34

2650 Přejezdová zabezpečovací zařízení. Nové TZZ umožní bezpečný provoz vlaků v mezistaničním úseku s

maximální eliminací lidského faktoru.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC