Rekonstrukce PZS v km 247,813 trati Č. Budějovice - Plzeň

Přejezdové zabezpečovací zařízení

Stavba řeší rekonstrukci stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 247,813 trati České Budějovice

- Plzeň nacházející se v blízkosti železniční dopravny Protivín - zastávka novými světelnými zabezpečovacími

zařízeními PZS (přejezdové zařízení světelné) se závorami kategorie PZS 3ZBI.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC