Výstavba PZS v km 7,387 (P6787) trati Suchdol n. O. - Nový Jičín

Číslo projektu: CZ.1.01/3.1.00/14.0363
Datum zahájení projektu: 22. září 2014
Datum ukončení projektu: 22. leden 2015
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 11 768 946 Kč
Schválený příspěvek EU: 7 260 306 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 19. listopad 2015
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 3 - Modernizace železniční sítě mimo TEN-T
Oblast podpory: 3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

 

Recepce GŘ (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(v pracovní době Po-Pá)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC