Výstavba PZS v km 7,387 (P6787) trati Suchdol n. O. - Nový Jičín

V rámci technologické části stavby bude vybudováno nové PZS kategorie 3SBLI (s pozitivní signalizací, bez závor a s přenosem informací na přejezdníky a do dopravní kanceláře Suchdol nad Odrou). Vnitřní technologie PZS bude umístěna v reléovém domku v blízkosti přejezdu. Ovládání a indikace nového PZS budou začleněny do stávajícího přenosového a diagnostického zařízení pro ovládání a indikaci PZS v dopravní kanceláři žst. Suchdol nad Odrou. V rámci stavební části stavby bude provedena rekonstrukce železničního svršku v místě přejezdu, a to v rozsahu jednoho kolejového pole délky 25 m. Nové kolejové pole bude z nového materiálu tvaru 49E1 na betonových pražcích s novým bezpodkladnicovým upevněním. Štěrkové lože bude nové, směrová poloha koleje se nemění. Rekonstrukce železničního spodku se provádí v místě přejezdové konstrukce v přechodových oblastech délky 20 m. Železniční spodek je řešen formou štěrkodrti a cementové stabilizace s odvodněním do trativodu. Dále bude provedena rekonstrukce přejezdové konstrukce, přilehlé vozovky a souvisejících konstrukcí. Nově vybudovaná elektrická přípojka NN bude třífázová s napojením z pilíře v blízkosti reléového domku v km 7,593, který bude vybudován v rámci související stavby PZS v km 7,525.

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T. Cíle projektu zahrnují především zvýšení bezpečnosti silničního a drážního provozu, tj. vybudování nového moderního přejezdového zabezpečovacího zařízení s pozitivní signalizací.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC