Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 33,243 (P8055) na trati Valašské Meziříčí - Vsetín

Nejprve bude v trase projektované silniční objížďky realizována výstavba provizorního PZS (přejezdové zabezpečovací zařízení světelné) v km 33,218. Tento přejezd bude zabezpečen dvěma světelnými výstražníky bez pozitivní signalizace umístěnými vždy vpravo komunikace v obou směrěch, které budou doplněny o schválené dopravní značení objízdné trasy. Navrhované rekonstruované PZS v km 33,243 bude kategorie PZS 3 ZBl vybaveno čtyřmi stožáry se čtyřmi světelnými skříněmi a polovičními závorami přehrazujícími  polovinu šíře komunikace. Na železničním přejezdu v km 33,243 bude nově vybudován spodek, svršek a přejezdová konstrukce včetně odvodnění stávajícího železničního přejezdu. Dále bude provedeno zabezpečení železničního přejezdu moderním zabezpečovacím zařízením reléového typu s elektronickými prvky. Prvky vnitřní i venkovní části PZS budou realizovány nově včetně elektrické přípojky. Součástí stavby je také zrušení stávající trafostanice 6kV (TTS606) a její nahrazení novou trafostanicí (TTS801). Dále bude provedena nově nezbytná dílčí část kabelizace především v bezprostředním okolí železničního přejezdu. Technologie PZS bude umístěna do nového technologického domku.

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T. Cílem projektu je hlavně zvýšení bezpečnosti na přejezdu a zvýšená spolehlivost zařízení dopravní cesty s omezením vlivu lidského činitele.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC