Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Rakovník - Blatno u Jesenice

Předmětem stavby je 6 vytipovaných přejezdů, které jsou zabezpečeny pouze výstražnými kříži. Na těchto

přejezdech bude dle projektu vybudováno nové světelné přejezdové zabezpečovací (PZS) zařízení. U přejezdů

budou umístěny výstražníky a nové technologické domky. Z domku bude k výstražníkům, přejezdům a čidlům

počítače náprav položena nová kabelizace. Pro přejezdy budou vybudovány nové elektrické přípojky. U přejezdu

v km 1,712 ležícím v těsné blízkosti zastávky Rakovník - západ proběhnou současně úpravy zastávky a její

přístupové cesty. S výjimkou uvedeného přejezdu, proběhnou na všech ostatních přejezdech úpravy železničního

svršku a do spodku se zasahovat nebude. Navíc se v km 6,379 nachází v současnosti zabezpečený přejezd PZS

typu VUD. Modernizací přejezdu v km 6,441 bude v nově postaveném reléovém domku umístěné zabezpečení

obou přejezdů současně. Modernizací je stavba řešena pro traťovou rychlost 80 km/h.

 

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo

TEN-T. Cílem projektu je zejména zvýšení bezpečnosti na uvedených železničních přejezdech. Po realizaci

projektu se zároveň zvýší plynulost železniční dopravy a zvýší bezpečnost i plynulost dopravy silniční. U přejezdu

v blízkosti dopravny bude také zajištěn přístup osobám s omezenou schopností pohybu a zvýšená jejich

bezpečnost.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC