Rekonstrukce kolejových obvodů v žst. Rantířov

Stavba jako jeden celek řeší náhradu impulsních kolejových obvodů 25Hz, sloužící pro kontrolu volnosti

staničního reléového zabezpečovacího zařízení AŽD 70 v žst. Rantířov za počítače náprav. Dále řeší náhradu

nevyhovující kabelizace k venkovním prvkům RZZ, náhradu zrušených izolovaných styků za krátké kolejové

vložky a úpravy ukolejnění.Cílový stav po realizaci tj. traťová rychlost, druh trakce a kategorie trati zůstává shodný

s počátečním stavem před provedením stavby.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC