Rekonstrukce trati Praha Smíchov (mimo) - Rudná - Beroun (mimo)

V rámci Projektu bude odstraněn současný nevyhovující technický stav železniční trati Praha - Smíchov - Rudná u

Prahy - Beroun. Bude provedena rekonstrukce nevyhovujícího železničního svršku i spodku, zejména náhrada

dožitého železničního svršku regenerovaným materiálem, zřízení bezestykové koleje a rekonstrukce výhybek.

Zastaralé zabezepečovací zařízení bude nahrazeno zařízením 3. kategorie s dálkovým řízením provozu,

současně bude vybudován nový informační systém. Ve stanicích bude odstaněna zbytná dopravní infrastruktura.

Projektem dojde k zapojení 7 železničních stanic do dálkového ovládání do dispečerského řízení železničního

provozu této trati, proběhne modernizace 34 železničních přejezdů, čím dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního a

železničního provozu na těchto přejezdech.

 

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T, realizací tohoto

Projektu bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, dojde ke zvýšení stávající rychlosti, zvýšení propustné

výkonnosti trati a zvýšení traťového zatížení v daném úseku.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC