Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov – Znojmo

Místo realizace: Jihomoravský kraj
Koridor: není na koridoru
Datum zahájení projektu: 30. květen 2008
Datum ukončení projektu: 31. leden 2010
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Schválený příspěvek EU: 37 314 780 €
Celkové schválené náklady projektu: 1 397 085 235 Kč
Schválený příspěvek EU: 879 434 730 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: SŽDC s.o., Stavební správa Olomouc
Zhotovitel: "Sdružení Šatov - Znojmo SOF" složené z firem Skanska DS a.s., OHL ŽS, a.s., Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Datum schválení projektu: 14. leden 2011
Projekt schválil/(a): Evropská komise
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 3 - Modernizace železniční sítě mimo TEN-T
Oblast podpory: 3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC