Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov – Znojmo

Stavba Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov – Znojmo se nachází na trati st.hr. – Šatov – Okříšky v jižní části Jihomoravského kraje. Elektrizace v úseku Šatov – Znojmo je logickým pokračováním v roce 2006 ukončené elektrizace trati v úseku státní hranice Rakousko/Česko – žst. Šatov. Ukončením tohoto projektu bude region přímo spojený s hlavním městem Rakouska elektrizovanou tratí.

Účelem stavby je uvedení železniční trati a souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům. Tyto parametry vyplývají z mezinárodních dohod AGC, AGTC, k jejichž plnění se ČR zavázala.


Dalším cílem této stavby je dosáhnout vyšších rychlostních parametrů trati pro zkrácení jízdní doby vlakových spojů a zároveň provést modernizaci stávajících železničních staveb a zařízení tak, aby odpovídala současným požadovaným technickým parametrům pro zvýšení rychlosti na trati a současně i zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Rozhodujícím přínosem je dosažení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC, ložné míry UIC – GC, modernizace stávajícího zabezpečovacího zařízení, zajištění požadované propustnosti a zvýšení maximální traťové rychlosti na 90 km/h.
 

Kromě zvýšení rychlosti a zkrácení jízdní doby je důležitým přínosem stavby také zvýšení bezpečnosti železničního provozu a snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo. Zvýšení bezpečnosti provozu bude zajištěno zřízením nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení.


Bezpečnost cestujících bude zvýšena vybudováním nových nástupišť výšky 0,55 m nad temeno kolejnice (TK) s bezpečnostním pruhem a vodícím pruhem pro nevidomé. Přístup k nástupištím je ve všech případech řešen mimoúrovňově a bude vyhovovat osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Všechny dopravny budou vybaveny novým informačním systémem pro cestující.


Pro snížení vlivu železniční dopravy na obyvatelstvo jsou, na základě provedené hlukové studie, navržena protihluková opatření. Jednotlivá technická opatření jsou navržena přímo na obytných objektech (výměna stávajících oken za okna s vyšší neprůzvučností).

 

Realizací stavby a modernizací všech zařízení železniční trati bude dosaženo výrazného zkvalitnění služeb v osobní i nákladní dopravě.

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC