Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov – Znojmo

01/2010
Stavební práce dokončeny.
Proběhlo broušení kolejnic.

06/2009-12/2009:
Ke dni 30.10. 2009 byl na všech zbývající provozních souborech a stavebních objektech zaveden zkušební provoz a dílo po stavební stránce v podstatě ukončeno.

Traťový úsek Šatov – Znojmo :
- odtěžení zemní pláně a zřízení konstrukčních vrstev a odvodnění zbývajících 1,1 km
- dokončení sanace zbývajících 3 mostů a propustků
- podštěrkování a pokládka kolejových polí v délce 2,5 km
- kompletní montáž trakčního vedení a napájecího lana v délce 10 km
- pokládka traťového a optického kabelu v délce 10 km a aktivace traťového zab. zař.
- vybudování 3 ks přejezdů včetně zabezpečení

Železniční stanice Znojmo:
- dokončení rekonstrukce žel. spodku a svršku položením posledních 2 ks výměn
- betonáž všech základových patek trakčních stožárů v počtu 45 ks
- kompletní montáž trakčního vedení nad dvěmi staničními kolejemi
- pokládka kabelů a montáž technologie sdělovací a zabezpečovací zařízení včetně aktivace
- dokončení renovace 5 ks osvětlovacích věží
- rekonstrukce rozvodny nn a úprava TS 22/0,4 kV, zřízení DŘT
- usazení nové ocelové konstrukce mostu přes Vídeňskou ulici, betonáž mostovky, zatěžkávací zkouška

Znojemský viadukt:
- provedení nástřiku izolace konstrukce, montáž tlumících rohoží a pokládka kolejových polí
- provedení zatěžkávací zkoušky
- obklad hlavic pilířů a části opěr

01/2009-06/2009:
Traťový úsek Šatov - Znojmo:
- snesení železničního svršku a odtěžení štěrkového lože v celém úseku cca 10 km
- odtěžení zemní pláně a zřízení konstrukčních vrstev a odvodnění v délce 8,9 km
- z 19 propustků a mostů jsou ukončeny práce na 16 objektech, pokračují na 3 objektech - byly vybudovány všechny základy trakčních podpěr a postaveno 210 ks stožárů
- podštěrkování a pokládka kolejových polí v délce cca 7,5 km
-výkop kabelových tras a pokládka kabelů v délce 4 km

Železniční stanice Znojmo:
- rekonstrukce železničního spodku a svršku koleje č. 1,2,4,6 v délce 4 x 350 m
- v 2,3 a 4 stavebním postupu (SP) pokračování rekonstrukce koleje č.1,2 v délce 2 x 300m a rekonstrukce 10 výměn vč. přípojů -vybudování ostrovního nástupiště v délce 322 m a jeho částečné zastřešení
- provedeny stavební úpravy ve výpravní budově (VB) v plném rozsahu
- vybudování kabelovodu v délce 500m
- montáž technologie zabezpečovacího zařízení a její postupné uvedení do provozu z 60%
- betonáž základů a stavba trakčních podpěr v počtu 45 ks a montáž nosných bran
- práce na rekonstrukci rozvodů nn a osvětlení jsou hotovy z 80%

Znojemský viadukt:
- postupné vysutí provizorní mostní konstrukce a její demontáž v délce 234 m
- svařeno 12 dílů nové nosné ocelové konstrukce (NOK) o délce 230m a její celkové vysunutí do otvoru, spuštění NOK

06/2008-12/2008
Traťový úsek Šatov - Znojmo:
- snesení železničního svršku a odtěžení štěrkového lože v celém úseku cca 10 km
- odtěžení zemní pláně a zřízení konstrukčních vrstev a odvodnění v délce 4,9 km
- z 19 propustků a mostů jsou ukončeny práce na 5 objektech, pokračují na 10 objektech
- byly vybudovány všechny základy trakčních podpěr a postaveno 105 ks stožárů ( polovina)

Železniční stanice Znojmo:
- rekonstrukce železničního spodku a svršku koleje č. 1,2,4,6 v délce 4 x 350 m
- v 2.SP pokračování rekonstrukce koleje č.1,2 v délce 2 x 300m a rekonstrukce 5 výměn vč. přípojů
- vybudování ostrovního nástupiště v délce 322 m a jeho částečné zastřešení
- provedeny stavební úpravy ve VB v plném rozsahu
- vybudování části kabelovodu v délce 250m
- probíhají práce na rekonstrukci rozvodů nn a osvětlení

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC