Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou

Stavba se nachází na dvoukolejné celostátní trati č. 250 Brno Židenice - Havlíčkův Brod v úseku Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou. Traťová rychlost je 110 km/h, v úseku stavby omezená na 100 km/h. Stávající železniční svršek tvaru S49 pochází z let 1975 až 2005, pražce jsou betonové a z části dřevěné. Stávající nástupiště na zastávce Laštovičky je konstrukčně zastaralé a nevyhovuje současným normám. Výška nástupní hrany nad TK je 200 mm a méně. Šest mostů a pět propustků v úseku stavby bylo postaveno v 40. letech 20. století a od uvedení tratě do provozu v roce 1953 nebyly zásadním způsobem upravovány nebo rekonstruovány. Trakční vedení je na uvedené trati v provozu od roku 1967, je morálně a technicky zastaralé, nesplňuje provozní a bezpečnostní požadavky kladené na trakční vedení optimalizované trati. Značná část venkovní výstroje autobloku (stykové transformátory, kabelizace) a oddělovací transformátory jsou se svými parametry na hraničních hodnotách, zařízení je provozováno od roku 1979 a je na hranici životnosti.

Cílem je rekonstrukce železničního svršku tvarem 60 E2 (UIC 60) na betonových pražcích  B91/S1 s bezpodkladnicovým pružným upevněním. Směrové prvky trasy budou optimalizovány pro rychlost do 120 km/h. Bude provedena rekonstrukce pláně železničního spodku zřízením sanačních vrstev s ochranou proti promrzání a vybudování nového odvodnění pražcového podloží v zářezech. Rekonstruují se mostovky mostů a propustků pro třídu zatížení D4 s rozšířením volného mostního průjezdu nad 3,0m, budou sanovány mostní podpěry. Budou vybudována nová vnější mimoúrovňová nástupiště včetně osvětlení, v délce 140 m, s nástupní hranou 550 mm nad spojnicí TK, s bezbariérovým přístupem. Trakční vedení bude rekonstruováno pro rychlost 120 km/h. Traťové zabezpečovací zařízení bude nahrazeno novým TZZ elektronického typu s novými kolejovými obvody 75 Hz.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC