Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou

STRUČNÝ POPIS POSTUPU PRACÍ OD ČERVENCE DO PROSINCE 2015

V daném období probíhali sanace opěr a kleneb viaduktů. Práce byly ukončeny 4. 11. 2015.Následně proběhlo uvedení provozních a stavebních objektů do zkušebního provozu. Dne 14. 10. se uskutečnilo slavnostní ukončení stavby.

STRUČNÝ POPIS POSTUPU PRACÍ OD LEDNA DO ČERVNA 2015

Probíhaly přípravné práce, zajištění zázemí stavby, předzásobení stavby materiálem, vytýčení inženýrských sítí, kácení, zahájení prací na dílenské dokumentaci, zřízení nových trakčních podpěr v koleji č. 1, provedení nových kabelových tras mimo kolejiště, práce na zabezpečovacím zařízení včetně přeložek, snesení koleje č. 1, odtěžení stávajícího štěrkového lože a železničního spodku, práce na mostních objektech, zřízení nového železničního spodku včetně úprav zemní pláně, odvodnění, pokládka železničního svršku, nástupiště v zast. Laštovičky včetně souvisejících přístupových cest, práce na trakčním vedení – montáž nového trakčního vedení koleje č. 2, ukolejnění, instalace výstroje trati a zřízení bezstykové koleje. Dne 30.6.2015 byla ukončena výluka.

STRUČNÝ POPIS POSTUPU PRACÍ OD ČERVENCE DO PROSINCE 2014

Stavební práce začaly od 29.7.2014. V tomto období probíhaly přípravné práce, zajištění zázemí stavby, předzásobení stavby materiálem, vytýčení inženýrských sítí, kácení, zahájení prací na dílenské dokumentaci, zřízení nových trakčních podpěr v koleji č. 2, provedení nových kabelových tras mimo kolejiště, zřízení pažících stěn v místě mostních objektů, práce na zabezpečovacím zařízení včetně přeložek, snesení koleje č. 2, odtěžení stávajícího štěrkového lože a železničního spodku, práce na mostních objektech, zřízení nového železničního spodku včetně úprav zemní pláně, odvodnění, pokládka železničního svršku, nástupiště v zast. Laštovičky včetně souvisejících přístupových cest, práce na trakčním vedení – montáž nového trakčního vedení koleje č. 2, ukolejnění, instalace trafostanic, instalace výstroje trati, zřízení bezstykové koleje, ZOK koleje, rekonstrukce trafostanice.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC