Rekonstrukce koleje Šlapanov - Havlíčkův Brod

Projekt stavby řeší rekonstrukci železničního svršku, sanaci železničního spodku a v místech, kde bylo geodetickým průzkumem prokázáno, že únosnost železničního spodku neodpovídá předepsaným předpisům, bude v rámci stavby provedeno zvýšení únosnosti plání železničního spodku. Současně bude provedena rekonstrukce odvodnění v celém rekonstruovaném úseku, rozšíření drážních stezek v určených úsecích, stavební úpravy stávajících propustků včetně rekonstrukce části zábradlí a jeho nátěrů a rekonstrukce nástupiště Mírovka včetně vybudování osvětlení zastávky Mírovka. Součástí stavby je úprava TV v návaznosti na změny železničního svršku a spodku v km 221,150 - 222,985.

V rámci provozních souborů Úprava zabezpečovacího zařízení bude provedena demontáž a zpětná montáž vnějších zabezpečovacích zařízení, která jsou připojena je koleji a v rámci provozních souborů Přeložka a ochrana kabelových tras budou provedeny především úpravy sdělovacích kabelových tras, což vyplynulo z nutnosti návaznosti na současně realizovanou stavbu "Rekonstrukce trati Jihlava - Havlíčkův Brod. Obsahem těchto PS budou dále případné stranové přeložky stávajících kabelových tras (O2 Telefonika, ČD Telematika apod.), jejichž potřeba vyplynula v rámci detailního zpracování v PS. Součástí stavby je rekonstrukce přejezdů v km 220,533 a 221,106 874. Přejezdy budou rekonstruovány na novou rozebíratelnou přejezdovou pryžovou konstrukci a upraveny tak, aby navazovaly na přilehlé komunikace.

Vzhledem na nutnou koordinaci se souběžnou a navazující stavbou je rozdělena realizace stavby na Pracovní postupy č. 1 a č. 2. V rámci Pracovního postupu č. 1 je nutná koordinace se stavbou "Rekonstrukce trati Jihlava - Havlíčkův Brod", při níž se provádí aktivace zabezpečovacího zařízení v úseku Šlapanov - Havlíčkův Brod. Stavební postup byl projednán s realizátorem stavby AŽD Praha na koordinačním jednání konaném na SDC Jihlava a na žádost Stavební správy Olomouc - investor stavby "Rekonstrukce trati Jihlava - Havlíčkův Brod" byl do technické zprávy POV vložen jako harmonogram této stavby.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC