Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Sokolov - Kraslice

V traťovém úseku Oloví - Rotava je celkem 5 železničních přejezdů, z čehož předmětem stavby jsou celkem 4

následující přejezdy:

Přejezd P138 (C2) v km 15,684 se kříží s lesní cestou.

Přejezd P139 (C3) v km 15,940 se kříží se silnicí třetí třídy III/210 42, vedoucí z obce Oloví do Kraslic.

Přejezd P140 (C4) v km 16,822 se kříží se silnicí třetí třídy III/210 42, vedoucí z obce Oloví do Kraslic.

Přejezd P141(C5) v km 17,528 se kříží s místní komunikací, vedoucí k dopravně D3 Rotava.

V současné době jsou výše uvedené přejezdy zabezpečeny jen výstražnými kříži s lokálními omezeními rychlostí.

 

Jedná se o rekonstrukci technologické části stávajících železničních přejezdů. Nově budou na přejezdech

instalována světelná přejezdová zabezpečovací zařízení. Osazeny budou také stožáry s výstražníky, v případě

přejezdů v žkm 15,940 a 16,822 bude umístěn nový technický domek a přejezdy budou doplněny o závory. V

prostoru přejezdů dojde k nezbytným úpravám železničního spodku a svršku včetně odvodnění a bude zřízena

živičná přejezdová konstrukce. Opravené přejezdové konstrukce budou šířky min. 6 m. Stávající traťová rychlost

60 km/h zůstane zachována.

 

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo

TEN-T. Cílem projektu je zejména odstranění lokálních omezení traťové rychlosti a dosažení zlepšení v oblasti

provozování a organizace železniční dopravy na této trati. Stavba přispěje také ke zvýšení plynulosti silniční

dopravy a bezpečnosti.

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC