Trať 030 Jaroměř - Liberec v úseku Stará Paka - Malá Skála

Projekt zahrnuje:

- provedení lokální sanace konstrukce pražcového podloží v místech poruch, lokální obnovení odvodnění v

nefunkčních úsecích,

- obnovení prvků kolejového svršku,

- zřízení bezstykové koleje ,

- obnovení porušených ploch nástupišť,

- rekonstrukci vybraných železničních přejezdů,

- rekonstrukci vybraných mostů, propustků a zdí,

- obnovení osvětlení vybraných stanic a zastávek,

- obnovení elektrického ohřevu výhybek v ŽST Košťálov a v ŽST Semily,

- obnovení vybraných rozvodů a prvků drážního zabezpečovacího zařízení,

- obnovení vybraných rozvodů a prvků drážního sdělovacího zařízení.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC