Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba, zdvoukolejnění úseku Stéblová - Opatovice nad Labem

Projekt zahrnuje:

- vybudování nové druhé koleje železniční tratě,

- kompletní rekonstrukci stávající koleje ve všech profesích,

- zvýšení rychlosti až do 160 km/hod včetně krajní stanice Stéblová,

- vybudování bezbariérových nástupišť,

- výstavbu nové provozní budovy v ŽST Stéblová a nových technologických domků na zastávce Opatovice nad

Labem,

- vybudování protihlukových stěn,

- instalaci nového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení,

- instalaci nového dispečerského řízení a dálkové diagnostiky technologických systémů,

- vybudování nového trakčního vedení.

Projekt je první stavbou zdvoukolejnění železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Cíle projektu jsou zejména:

- zvýšení kapacity železniční tratě mezi Pardubicemi a Hradcem Králové umožněním míjení protijedoucích vlaků v

úseku Stéblová - Opatovice nad Labem

- pozvednutí kvality a atraktivity železniční dopravy nárůstem traťové rychlosti a zkrácením jízdní doby

- zvýšení bezpečnosti drážního a silničního provozu rekonstrukcí zabezpečovacího zařízení přejezdů

- zvýšení komfortu pohybu cestujících při nástupu a výstupu do a z vlaků rekonstrukcí stanice a zastávky

- zajištění přístupu pro osoby s omezenou možností orientace a pohybu ve stanici a zastávce.

Cílů bude dosaženo celkovou modernizací železniční tratě, která zahrnuje přidání druhé koleje mezi ŽST Stéblová

a ŽST Opatovice nad Labem, zvýšením traťové rychlosti do 160 km/hod, dosažení prostorové průchodnosti UIC GC a přechodnosti D4.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC