Rekonstrukce Střelenského tunelu, vč. kol. č.1 a 2 v km 22,480-23,610 a kol. č.1 v km 21,110-27,261 trati Horní Lideč - st.hr. SR

"Rekonstrukce Střelenského tunelu, včetně koleje č.1 a 2 v km 22,480 - 23,610 a koleje č.1 v km 21,110 -27,261trati Horní Lideč - st.hr. SR" řeší rekonstrukci koleje č. 1 trati Púchov ( SR) - Hranice na Moravě v rozsahu od km 21,085 (státní hranice ČR/SR) do km 27,271, dále rekonstrukci kolejí č.1 a 2 v úseku Střelenského tunelu od km 22,480 do km 23,750, rekonstrukci Střelenského tunelu a rekonstrukci nástupišť v zastávce Střelná. V rámci rozsahu rekonstrukce kolejí bude provedena také rekonstrukce mostů, propustků a zárubních zdí. Předmětem stavby je také rekonstrukce trakčního vedení v úseku rekonstrukce kolejí a úpravy zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení, silnoproudé technologie a DŘT. Předmětem projektu je také příprava na následnou
implementaci GSM-R a ETCS L2.

Realizace projektu je v souladu s  cílem prioritní osy 1 zajištění technických a provozních výkonnostních parametrů potřebných pro poskytování požadované úrovně služeb zákazníkům tratí v síti TEN-T. Rekonstrukcí budou zlepšeny jízdní parametry koleje, dojde ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravy, uvedení železničního svršku a spodku do normového stavu, bude zvýšena únosnost pláně železničního spodku a zrekonstruováno odvodnění. Výsledkem bude snížení nákladů na údržbu, zvýšení komfortu cestujících a zvýšení traťové rychlosti. Zlepšení komfortu cestujících bude dosaženo vybudováním nových nástupišť v zastávce Střelná. Rekonstrukcí tunelu bude odstraněn havarijní stav betonových konstrukcí předzářezových zárubních zdí a příčných žeber, bude provedena sanace tunelové trouby a rekonstrukce odvodnění.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC