Modernizace PZM a SSZ v obvodu ŽST Střelské Hoštice

Předmětem žádosti jsou dvě  stavby sloužící ke zvýšení bezpečnosti silniční a železniční dopravy. Obě stavby se nachází v katastrálním území Střelské Hoštice na železniční trati 190, která vede z Českých Budějovic do Plzně. Jedná se o jednokolejnou elektrizovanou trať, která je součástí sítě TEN-T. Kromě regionálních vlaků po trati jezdí i rychlíky z Českých Budějovic do Plzně. Většina vlaků jezdí v pravidelných taktech.

První stavba řeší náhradu stávajících mechanických závor na přejezdu P1174 v km 284,561 novým světelným zabezpečovacím zařízením PZS (přejezdové zabezpečovací zařízení světelné) se závorami kategorie PZS 3ZBI. Dále dojde k úpravě SZZ (staniční zabezpečovací zařízení) Střelské Hoštice tak, že v novém stavu bude výhybka č. 1 ovládána pomocí elektromotorického přestavníku . Druhá stavba řeší náhradu stávajících mechanických závor na přejezdu P1175 v km 285,541 novým světelným zabezpečovacím zařízením PZS 3ZBI a na přejezdu P1176 v km 285,802 novým světelným zabezpečovacím zařízením.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1 OPD, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti zkrácením jízdní doby, zatraktivnění železniční dopravy pro cestující a zlepšení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC