Optimalizace trati Stříbro - Planá u Mariánských Lázní

Začátek a konec stavby: km 381,547 – km 413,578
Celková délka stavby: 32,011 km
Traťová rychlost : 80 – 140 km/h (z toho soupravy s naklápěcí technikou 100 - 140 km/h a klasické soupravy 80 – 110 km/h)
Elektrizace: Ano
Podchody pro pěší: 4 ks
Přejezdy : rekonstrukce 6 úrovňových přejezdů (1 úrovňový přejezd je nahrazen silničním podjezdem)
Mosty : 48 ks
Propustky : 33 ks
Protihlukové stěny : 4 419 m

Realizací projektu by mělo být dosaženo třídy zatížení D4 UIC; dosažení prostorové průchodnosti trati pro ložnou míru UIC GC a s ohledem na složitou konfiguraci terénu i zvýšení jízdní rychlosti v některých úsecích až do 140km/h pro naklápěcí soupravy a až do 110 km/h pro klasické soupravy. Ve stavbě dochází k přestavbě kolejiště železničních stanic Stříbro , Milíkov , Svojšín, Ošelín , Pavlovice, Brod nad Tichou a Planá u Mariánských Lázní včetně řešení nových nástupišť s mimoúrovňovým bezbariérovým přístupem, novými přístřešky, informačním systémem a podobně. Realizací uvedených stavebních opatření dojde k zpřístupnění železniční dopravy osobám se sníženou schopností pohybu a orientace a má i pozitivní vliv na kulturu cestování.


Součástí stavby jsou i opatření na minimalizaci negativních dopadů železničního provozu na okolí - jedná se o protihluková opatření formou protihlukových stěn a individuálních opatření na objektech.

Délka rekonstruovaného úseku je 32,031 km. Stávající rychlost pro klasické soupravy je v rozpětí od 60 do 90 km/hod.
 

 

Základní kapacitní údaje stavby:

 • Zřízení koleje :
  • nové UIC 60 v délce 31 108 m,
  • užité UIC 60 v délce 2 996 m,
  • nové S 49 v délce 1 812 m
  • užité S 49 v délce 4 438 m
 • Výhybky:
  • 22 ks nových UIC 60 na betonových pražcích
  • 20 ks nových výhybek S 49.
 • Tunely - 3 ks rekonstrukce
 • Úprava úrovňových přejezdů - rekonstrukce 7
 • Sanace železničního spodku - celkem 32 km
 • Nástupiště ostrovní ve stanici - nové 3
 • Nástupiště jednostranné vnější ve stanicích - 7
 • Mosty a podchody
  • Železniční mosty rekonstrukce - 44 ks
  • Železniční mosty  nové - 1 ks
  • Přestavba železničního mostu na silniční - 1 ks
  • Silniční mosty nové - 2 ks
 • Lávka pro pěší - 1
 • Návěstní lávky - 1
 • Propustky - 33
 • Zárubní zdi - 2
 • Opěrné zdi - 6
 • Protihlukové zdi v délce 4 419 m.
 • Staniční zabezpečovací zařízení - 7
 • Traťové zabezpečovací zařízení - elektronický autoblok v celé délce stavby.
 • Přejezdové zabezpečovací zařízení - 8
   
 • Výstavba trakčního vedení - celková montážní délka je 47 km
   
 • Silnoproudá technologie - rekonstrukce 1 objektu trakční tranformovny Planá u M.L. a 1 spínací stanice Ošelín.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC