Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka - Mošnov (úsek žst. Studénka - žst. Sedlnice)

Číslo projektu: CZ.1.01/3.1.00/12.0264
Místo realizace: Moravskoslezský kraj
Přesné místo realizace: Pustějov, Bartošovice, Sedlnice, Studénka
Koridor: není na koridoru
Datum zahájení projektu: 12. říjen 2012
Datum ukončení projektu: 31. říjen 2013
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 515 032 795 Kč
Schválený příspěvek EU: 225 373 161 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 19. únor 2013
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 3 - Modernizace železniční sítě mimo TEN-T
Oblast podpory: 3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC