Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka - Mošnov (úsek žst. Studénka - žst. Sedlnice)

Předmětem stavby je rekonstrukce, zkapacitnění a elektrizace jednokolejné trati Studénka - Veřovice v úseku žst. Studénka až žst. Sedlnice (mimo), jakož i nezbytné úpravy ostatní drážní infrastruktury. Rekonstrukcí stávající tratě dojde ke zvýšení traťové rychlosti, zvýšení únosnosti pražcového podloží tratě a umělých staveb, ke zlepšení prostorové průchodnosti. Rekonstrukce bude provedena s cílem zvýšení traťové rychlosti na 100 km/h s lokálním omezením ve dvou obloucích (60 km/hod a 90 km/h), dosažení přechodnosti železničních vozidel traťové třídy D4 a prostorové průchodnosti UIC GC. Zvýšení propustnosti rekonstruovaného úseku trati bude dosaženo vybudováním nové výhybny. Vybuduje se nové zabezpečovací, sdělovací a silnoproudé zařízení umožňující dálkové ovládání. Dojde k vymístění zastavování vlaků osobní dopravy z železniční stanice Sedlnice do nové železniční zastávky situované v rekonstruovaném úseku tratě, čímž se zkrátí přístupová vzdálenost z obce Sedlnice k místu zastavení vlaku o cca 1 km. Elektrizace úseku trati stejnosměrnou proudovou soustavou 3 kV bude provedena z žst. Studénka do cca km 6,530 (zde na tuto stavbu naváže investice Moravskoslezského kraje).

Hlavním cílem tohoto záměru je uvedení rekonstruované tratě do takového stavu, aby společně se stavbou "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, kolejové napojení" (jejímž investorem je Moravskoslezský kraj) bylo vytvořeno železniční propojení Ostravy a letiště přímými vlaky v elektrické trakci. Rekonstrukce a zkapacitnění trati v úseku Studénka - Sedlnice tak vytvoří podmínky pro realizaci této navazující stavby, která zahrnuje vybudování nové jednokolejné elektrizované železniční dráhy na Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Sloužit bude nejen osobní dopravě na letiště, ale také nákladní dopravě do rozvíjející se průmyslové zóny Mošnov – do nového kontejnerového překladiště a veřejného logistického centra.

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC