Racionalizace tratě Svitavy - Žďárec u Skutče

Základním předmětem stavby je vybudování staničního zabezpečovacího zařízení 3. kategorie ve všech pěti

mezilehlých železničních stanicích, traťového zabezpečovacího zařízení 3. kategorie v mezistanicích úsecích a z

hlediska bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy nových přejezdových zabezpečovacích zařízení včetně

rekonstrukce stávajících přejezdových zabezpečovacích zařízení tak, aby všechna tato zabezpečovací zařízení

vyhověla pro centrální dálkové ovládání. Návazně pak vybudování systému dálkového ovládání zabezpečovacích

zařízení v celém řešeném úseku s jednotným obslužným pracovištěm (JOP), umístěným v místnosti dispečera

železniční stanice Svitavy a Žďárec u Skutče. Pracoviště soustředěné údržby bude umístěno ve stavědlové

ústředně žst. Žďárec u Skutče, kde budou soustředěny diagnostické informace ovládaných zabezpečovacích

zařízení. Technologie zařízení je umístěna ve stávajících výpravních budovách - Květná, Polička, Borová,

Čachnov, Skuteč, v Žďárci u Skutče v technologické budově.

V železniční stanici Žďárec u Skutče bude stávající staniční zabezpečovací zařízení K 2002 rozšířeno na celou

stanici včetně zabezpečení staničních přejezdů a v dopravně Slatiňany bude stávající staniční zabezpečovací

zařízení K 2002 rozšířeno tak, aby umožnilo zabezpečené posunové cesty na manipulační kolej 7 a vlečku

AGRO.

Dále do stavby patří vybudování traťového radiového spojení, doplnění ostatního sdělovacího zařízení

podporujícího dálkové ovládání včetně rozhlasového zařízení pro informování cestujících v mezilehlých stanicích,

kamerového systému, elektrického ohřevu výhybek v dopravních kolejích zajišťující bezvadný chod staničních

zabezpečovacích zařízení v zimních podmínkách, elektrická požární signalizace, úprava osvětlení stanic s

dálkovým ovládáním,nezbytné související kolejové úpravy, energetické rozvody, stavební úpravy staničních

budov, demontáž nahrazovaných zařízení.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Cílem projektu je:

- Dálkové řízení a racionalizace trati

- Bezpečnost a spolehlivost provozování železniční dopravy

- Moderní systémy řízení

- Snížení provozních nákladů

- Zvýšení bezpečnosti při pohybu cestujících na přejezdu

- Zvýšení bezpečnosti silniční dopravy na přejezdu

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC