Trať 201 - Tábor - Ražice, v úseku Tábor - Písek

Stavba řeší regeneraci železničního svršku a spodku ve dvou vybraných traťových úsecích tj. Tábor - Balkova

Lhota a úsek Záhoří - Písek. Stavba zahrnuje výměnu železničního svršku materiálem novým v celkové délce

11,976 km, včetně úpravy bezstykové koleje v regenerovaných úsecích. Dále stavba obsahuje regeneraci

mostních objektů. Sanace mostů spočívá v úpravě izolací, v úpravě říms a zábradlí pro zajištění volného

schůdného a manipulačního prostoru. Součástí stavby je i regenerace propustků nacházející se v úsecích s

výměnou železničního svršku. V místě stavby se nachází železniční přejezdy. Většina železničních přejezdů,

které jsou dotčeny výměnou železničního svršku, budou podrobeny stavebním úpravám. Předmětem stavby

budou rovněž nezbytné úpravy zabezpečovacího zařízení.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový

rozsah dopravy. Ve vybraných úsecích trati dochází k odstranění propadů rychlosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC